Beszámoló az I. Kincskereső Magyar Gyerektáborról

IMG_5287Nagy sikerrel zajlott le az első „Kincskereső” Magyar Gyerektábor Denverben június 3-5. között. A három napos napközis táborban 14 kisiskolás gyerek vett részt. A gyerekek fantasztikus lelkesedéssel vetették bele magukat magyar nyelvünk, kultúránk megismerésébe, kincseinek felfedezésébe. Az esemény azért is válhat fontos mérföldkővé a coloradói magyarok számára, mert hosszú idő óta ez az első olyan kezdeményezés, amely tábori keretek között, közösséget formálva kínál lehetőséget az itteni magyar gyerekeknek, magyar identitásuk megerősítéséhez.

Fontos előzménye a tábornak, hogy néhány lelkes szülő áldozatos munkájának köszönhetően pár éve már működik Denverben magyar iskolai kezdeményezés, ahol rendszeresen (kéthetente) írnak-olvasnak a gyerekekkel. Ez mindenképpen fontos alapot jelentett a tábor szervezőinek ahhoz, hogy a nyelvi tudás fejlesztése mellett már történelmi, honismereti ismeretanyagot is képesek legyenek átadni a gyerekeknek.

A tábor-sorozat – sorozat, hiszen ebben a hónapban még kétszer kerül megrendezésre a három napos tábor – célkitűzéseit alapvetően öt pillérre helyezték a tábor megálmodói: nyelv (írás, olvasás, szókincsfejlesztés), történelem (történelmi események, mondák, nemzetismeret), földrajz (földrajzi nevezetességek, fontos helyszínek), néprajz (tárgyi néprajzi alapismeretek, népmesék, népi játékok, népzene) és közösségformálás. Ezen irányvonalak mentén szerveztük a napi programokat melyek a fentiek értelmében tartalmaztak módszertani blokkokat, népi játékokat, csapatjátékokat, népdaltanulást és kézműves foglalkozást is.

Megható volt látni, ahogy a gyerekek lelkesen játsszák a „Lipem-lopom a szőlőt”, izgatottan, futkározva gyűjtik be honfoglaló vezéreink „titkos” üzeneteit és fejtik meg a rovásírás-szövegeket, színezik a magyar címert és értelmezik annak szimbólumait, hallgatják a legendáriumot és citeraszó kíséretében éneklik magyar népdalainkat.

Játszva ismerkedtek meg a magyar ház jellemzőivel, a tetőfedő anyagoktól a tüzelőberendezéseken át a bútorokig és képek segítségével maguk is berendezhették saját parasztportájukat.

Természetesen nemcsak a gyerekek tértek haza élményektől megrakottan, hanem a tábor szervezői is. Reméljük, hogy valami elindult, és termékeny földbe hullnak ezek az első, elvetett magok. Márai szavaival élve most már „nem az a kérdés, hogy mit hoz a holnap” hanem „az igazi kérdés, hogy mit hoz a tegnap?”. S mi reméljük, hogy az elmúlt napok gazdag élményei növekedést hoznak.

Köszönet a tábor megálmodóinak, szervezőinek és segítőinek: Katona Csillának, Kiss Évának, Krobl Kingának, Márki Julinak, Andersen Mónikának, Endrődi Judit – KCSP ösztöndíjasnak, valamint a Coloradói Magyar Klubnak.

,

Comments are closed.