Beszámoló a három Kincskereső Magyar Gyerektáborról – 2014, Denver

1Az idei évben ismét lehetőség nyílt arra, hogy a coloradói magyar gyerekeknek a nyári szünetben programokat szervezzünk.

A tábor-sorozat főszervezője Endrődi Judit, a KCSP ösztöndíjasa volt. Judit immár második alkalommal szervezte meg ezen sikeres programokat itt Denverben. Az ő lelkesedése, tudása, szeretete és fáradhatatlan munkája fogta össze mindhárom tábort. Újra meg újra ráébredtunk arra, hogy a magyar kultúra páratlan értékű és szépségű kincseit nekünk, utódoknak kell ápolni, őrizni, s életben tartani!

Programjaink sikeréhez hozzájárult, hogy a  Coloradói Magyar Klub  pályázata kedvező elbírálásban részesült a “The Hungary Initiatives Foundation” által, és ennek eredményeként Denverben 3 alkalommal táborozhattak gyermekeink 2014. június 4-26. közötti időszakban. A gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükség van új élmények szerzésére, ezért olyan programokat valósítottunk meg, melyek értéket s élményt nyújtanak a gyermekek számára. Fantasztikus élményt jelent egy új csapat részesének lenni és mekkora feltöltődést jelent kiszakadni a megszokott környezetből.

A programok során a felhőtlen jókedv, a vidámság került a középpontba. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések, az érdekes programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a gyermekek számára.
Ezeket a célokat vidám hangulatban, játékos feladatok megoldása során értük el. A gyerekeket, akik a megszokott, hétköznapi élethelyzetekből kilépve új kihívásokkal kerültek szembe, aktivitásra késztettük.

???????????????????????????????

A foglalkozások tematikája az előző évhez hasonlóan lett kidolgozva. A délelőtti elméleti foglalkozások fő témája a magyarság eredete, származása, a honfoglalás, valamint az elcsatolt területek.  A magyarság eredetét versek, regék, mondák formájában mutattuk be, igyekezve mélyíteni magyarságtudatukat (Szózat, Himnusz, Rege a csodaszarvasról, stb.).

A délelőtti foglalkozás része volt még népi játékok tanulása, kipróbálása is, valamint dal,- tánctanulás, az élő citeraszóval kísért népdaléneklés. A közös ebédet követően,  kezdődtek a kézműves foglalkozások, melyek keretében a fiúk lovagi felszerelést készíthettek, volt fakanálbáb-  és  bőrdíszmű készítés, és nemezelés is. A választott technikák a gyerekek érdeklődésének megfelelőek voltak, a kiválasztott munkadarabok elkészítése odafigyelést, kreativitást igényelt. Megfelelő munkaeszközökkel minden gyerek egyéni képességei szerint dolgozhatott és alkotott.

A táborban csapatjátékban sem volt hiány: csapatos kincskeresés, számháború, népi játékok és  különböző fogócskák voltak “terítéken”.

Az általános napirendi pontok életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodtak. Lehetőséget teremtettünk az alkotás és a szabadidő eltöltésének helyes arányára.

IMG_1497

Az egy csoportban lévő gyerekek, könnyen és jól irányíthatóak voltak, kerülték a konfliktusokat. A nagyobb gyerekek sokat segítettek a kisebbek körül, aminek igazán örültünk. Mindenki jól érezte magát, sok élménnyel tértünk haza és új barátságok kötődtek.

4

Összességében nekünk, szervezőknek is hatalmas élmény volt ez a tábor és nagyon reméljük, hogy lesz a jövőben folytatás! Erre biztatjuk a szülőket és minden lelkes fiatalt, valamint a gyerekeket is!

Köszönjük szépen Endrődi Juditnak ezt a csodálatos életreszóló élményt.

Es végül megkérdezhetjük, hogy mi is volt e három Kincskereső Magyar Gyerektábor üzenete?

Talán az, hogy az ember bárhova születhet, lehet gazdag, lehet szegény, lehet előkelő, lehet nehézsorsú, de van valami, ami mindenkiben rejtőzik, és ezt kell megtalálni. Ez az a talentum, amivel ügyesen kell boldogulnunk.

 ???????????????????????????????

Köszönettel,

Katona Csilla

,

Comments are closed.