Colorado Krónikái

IMAG4654Coloradói Magyar Klub idén ünnepli ötven éves jubileumát. Az évforduló alkalmából azt a megtisztelő és szép feladatot kaptam, hogy a klub és a Coloradóban élő magyarok történetéről egy digitális összefoglaló kiadványt, egy könyvet állítsak össze. Ehhez a munkához egy, a maga nemében páratlan forrásanyag áll rendelkezésemre: a Coloradói Magyar Klub 1963 óta vezetett krónikái.A Coloradói Magyar Klubot 1963-ban alapították a Colorado államba emigrált – közülük is főként az ’56-os – magyarok, de már korábban, 1956-ban is formálódott itt egy magyar egyesület Coloradói Magyar Egyesület néven. A Klub alapító oklevelét 1963. január 27-én írta alá a 23 alapítótag, az alakuló közgyűlést 1963. február 24-én tartották. Az 1963-as alapszabályban a következőképpen foglalták össze a közösség céljait: ”Az egyesület célja az amerikai és az emigrációs kultúrkapcsolatok kiépítése és elmélyítése, küzdelem Magyarország szabadságáért és igazságáért, a magyar nemzeti jelleg és erkölcs megóvása, valamint a tagok testi egészségének és erejének ápolása.” A klub jegyzőkönyvét 1963 óta lelkiismeretesen vezetik egy többszáz oldalas kötetben. Fantasztikus érték ez, hiszen benne részletesen dokumentálva van a klubvezetőség minden tevékenysége, döntései, elképzelései, tervei, sőt, olykor a tagok és vezetők személyes meglátásai, gondolatai is.

IMAG4640

A vezetőségi testületben még ma is külön tisztséget tölt be az úgynevezett „krónikás”, aki az alapszabályban megfogalmazott feladata szerint „írásban megörökíti az egyesület életének eseményeit.” Ennek köszönhetően ma négy vaskos kötetben, képekkel, meghívókkal, köszöntőkkel, plakátokkal illusztrált, gazdag élménybeszámolókat olvashatunk a magyarok életéről. A krónikákat olvasva szó szerint megelevenednek az elmúlt öven év mindennapjai. Képet kapunk arról, mi mindent tettek magyarságuk megtartásáért, milyen büszkeséggel emlékeztek meg rendszeresen nemzeti ünnepeinkről, hogyan támogatták egymást és a rászoruló, otthoni magyarokat, és hogyan töltötték együtt a szabadidejüket is a piknikek, kirándulások, bálok és kulturális estek alkalmával. Képes krónika, mely mesél egy pici közösségről, ami külhonban is az összetartást választotta.

IMAG4664

A mára már örökifjú generáció előtt ötven év után büszkén hajthatunk fejet. Tevékenységük nyomán ez a kicsiny közösség ma is kiáll a kezdetekkor megfogalmazott értékek és célok mellett, számos régi hagyományuk most is él. A krónikák pedig ötven év távlatában nemcsak az itt élők, hanem minden magyar számára fontos történeti forrást jelentenek, mondhatjuk: írott örökségünk részét képezik.

Endrődi Judit

Comments are closed.