Elsők közt Amerika közepén – A denveri 56-os emlékpark története

Hungarian Freedom ParkAhogy Denver belvárosában a Cherry Creek patak mentén, a forgalmas East Speer Boulevard-on haladunk, már messziről szembetűnik a télen hófehér lepelbe, az év nagy részében azonban zsenge zöldbe takaródzó „Hungarian Freedom Park” és a rajta magasodó emlékmű, amely Észak-Amerikában elsőként, immáron 45 éve hirdeti az ’56-os magyar forradalom és szabadságharc örök dicsőségét.

Hungarian Freedom Park

Kevesen sejtik, hogy Colorado államban bizony – ha nem is tömegesen –, de ma is élnek magyarok és azt talán még kevesebben tudják, hogy Denverben állítottak először mementót az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének. Az idén 50 éves jubileumát ünneplő Kolorádói Magyar Klub, illetve annak „Emlékmű Bizottsága” hathatós tevékenysége révén és az itt élő, valamennyi magyar példás összetartásának, kitartó akaratának köszönhetően 1966. október 23-án, a forradalom 10 éves évfordulóján Colorado kormányzója és Denver polgármestere magyar emlékparkot avatott és adott át, mintegy 600 magyar, és más nemzetiségű résztvevő jelenlétében. Az USA első ’56-os emlékparkja ma is a Magyar Szabadság Park (Hungarian Freedom Park) nevet viseli.

emlekmu1966

1966. október 23. – a Magyar Szabadság Park avató ünnepsége

Az ekkor ideiglenesen elhelyezett, fából készült emléktábla helyén két évvel később, 1968. október 27-én állították fel – ugyancsak ünnepség keretében – immár véglegesen a bronz domborművel és feliratokkal díszített, 25 láb magas, négyszögletes, zúzott gránit emlékoszlopot. Óriási dolog volt, hogy az új életük megalapozásáért küzdő, a két világháború között, a II. világháború után és az ’56-os forradalmat követően itt menedéket talált magyar kolónia tagjai közadakozásból sikerre vitték elhatározásukat: méltó és időtálló emlékművet létrehozni a magyar szabadságharc hősei emlékének.

emlekmuemlekmuhatatabla

Az 1968-ban felállított emlékmű – Popovits Zoltán szobrász munkája

Ezen a történelmi mérföldkőnek tekinthető ünnepségen az emlékmű körül denveri magyar cserkészek álltak díszőrséget. Az emlékmű bronz reliefjét egy Finnországban élő, egri származású szobrász, Popovits Zoltán készítette. Domborműve egy, a vasfüggönyön áttörni próbáló fiatalt jelenít meg; alatta bronzból öntött felirat áll: „Az 1956-os magyar forradalom emlékére”.

hontierno

Ifj. Honti Ernő minden bizonnyal a legifjabb adományozója volt az emlékműnek – feltehetően saját zsebpénzéből áldozott 5 dollárt e nemes célra

Az emlékmű hátoldalán Abraham Lincoln gettysburgi üzenetéből olvasható egy részlet: „We here highly resolve that these dead shall not have died in vain”, amelyet Vörösmarty Mihály Szózatának hasonló mondanivalójú sorai követnek: „Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért…” A kommunizmus bukása után e két idézet alatt egy új bronz tábla kapott helyet: „The Revolution Triumphed” vagyis „A forradalom győzött” felirattal (1990 Március 25. – szabad választások, 1991. június 19. – szovjet csapatok kivonulása). Az emlékmű alapzatán 13 vas gyertyatartó utal a forradalom 13 dicső napjára.

elismeres Popovits Zoltannak

Elismerés az alkotónak, Popovits Zoltán szobrásznak

A gyakran hóviharnak és félsivatagi forróságnak egyaránt kitett, csaknem ötven éve szilárdan álló emlékmű az itteni magyarság hosszú évtizedek óta megőrzött állhatatosságát is jelképezi. Máig sem felejtik az itteniek a magyar klub alapításakor elhangzott szavakat: „Ha Amerikában élünk is, a lelkünk magyar maradt.

Endrődi Judit
http://www.nemzetiregiszter.hu/elsok-kozt-amerika-kozepen-56-os-emlekmu-a-denveri-magyar-szabadsag-parkban

No comments yet.

Leave a Reply